Skip to content Skip to footer

Vizuálna identita projektu

Študenti Prírodovedeckej a grafickej školy mali možnosť vytvoriť vizuálnu identitu projektu. Zúčastnili sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka. Tvorivá práca zahŕňala informácie o filozofii, digitálnych nástrojoch a digitálnych platformách. To všetko sa študenti snažili zakomponovať do znaku, ktorý bude predstavovať projekt EÚ PLATO. Niektoré diela si môžete pozrieť nižšie:

Leave a comment

2021 – 1 – SK01 – KA220-SCH-000034395

This website reflects the views only of the PLATO’s EU project consortium, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Get In Touch

Plato’s EU© All Rights Reserved.

Skip to content