Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
O univerzite

Univerzita v Ľubľane

Ľubľanská univerzita je najstaršou a najväčšou vysokoškolskou a vedeckovýskumnou inštitúciou v Slovinsku. Univerzita s bohatou tradíciou bola založená v roku 1919. Má približne 41 000 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia a zamestnáva približne 6 000 vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, asistentov a administratívnych pracovníkov na 23 fakultách a troch umeleckých akadémiách.

2021 – 1 – SK01 – KA220-SCH-000034395

This website reflects the views only of the PLATO’s EU project consortium, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Get In Touch

Plato’s EU© All Rights Reserved.

Skip to content