Skip to content Skip to footer

Plato navštívil mesto drakov

Minulý týždeň sa v krásnej Ľubľane uskutočnilo 2. projektové stretnutie našich partnerov z Teološka fakulteta (Slovinsko), Prirodoslovno-graficka skola Zadar (Chorvátsko), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko) a Mala Filozofija…

Read more

Vizuálna identita projektu

Študenti Prírodovedeckej a grafickej školy mali možnosť vytvoriť vizuálnu identitu projektu. Zúčastnili sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka. Tvorivá práca zahŕňala informácie o filozofii, digitálnych nástrojoch a digitálnych platformách.…

Read more

2021 – 1 – SK01 – KA220-SCH-000034395

This website reflects the views only of the PLATO’s EU project consortium, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Get In Touch

Plato’s EU© All Rights Reserved.

Skip to content