Skip to content Skip to footer
INFORMÁCIE O PROJEKTE

Filozofia nás spája

Filozofické učenie aplikované na online prostredie v EÚ – Cieľom projektu PLATO´S EÚ je reagovať na potrebu súdržnejšej a inkluzívnejšej spoločnosti Európskej únie, spoločnosti s väčšou mierou integrácie jej občanov a ich aktívnym zapojením sa do demokratického života spoločenstva. Projekt zároveň reaguje i na urgentnú potrebu spoločnosti prispôsobiť sa novým a neočakávaným životným situáciam spôsobených pandémiou COVID-19. Zámerom projektu je ponúknuť spôsob, ako reagovať na požiadavku rozvoja otvorenej spoločnosti prostredníctvom využitia inovatívnych postupov. Navrhovaná skratka projektu, PLATO’S EU, slúži aj ako privlastňovacie podstatné meno, ktoré v sebe nesie myšlienku, že Európska Únia bola vybudovaná na filozofickom, kultúrnom a sociálnom dedičstve s kontinuálnou tradíciou siahajúcou až do antického Grécka. Myšlienkou projektu je využiť práve toto filozofické dedičstvo a prispôsobiť ho súčasnému kontextu – vrátiť sa ku koreňom demokracie (a následne ku koreňom EÚ) s cieľom revidovať samotný základ deliberatívnych procesov. Hlavnou myšlienkou tohto filozofického prístupu je naučiť ľudí ako myslieť a nie čo si myslieť. Podobne aj výzvy digitálneho veku možu byť viac riadené smerom k tomu, ako správne využívať zdroje, a nie aké zdroje využívať. Projekt tak spája filozofické dedičstvo so súčasnými potrebami prostredníctvom vzájomného prelínania sa- využitie digitálnych zdrojov na výučbu filozofie a využitie filozofie na zvládnutie výziev digitálnej éry.

giammarco-zeH-ljawHtg-unsplash
INFORMÁCIE O PARTNEROVI
KONTAKTUJTE NÁS

Máte otázku?

Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.

    2021 – 1 – SK01 – KA220-SCH-000034395

    This website reflects the views only of the PLATO’s EU project consortium, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

    Get In Touch

    Plato’s EU© All Rights Reserved.

    Skip to content