Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
O sveučilištu

Sveučilište u Ljubljani

Sveučilište u Ljubljani je najstarija i najveća visokoškolska i znanstvenoistraživačka institucija u Sloveniji. Sveučilište bogate tradicije osnovano je 1919. godine. Ima oko 41.000 studenata preddiplomskog i poslijediplomskog studija te zapošljava oko 6.000 nastavnika visokog obrazovanja, istraživača, asistenata i administrativnog osoblja na 23 fakulteta i tri umjetničke akademije.

2021 – 1 – SK01 – KA220-SCH-000034395

This website reflects the views only of the PLATO’s EU project consortium, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Get In Touch

Plato’s EU© All Rights Reserved.

Skip to content