Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Združenje Petit Filozofije

O društvu

Gre za nevladno organizacijo iz Zadra (Hrvaška), katere cilj je spodbujati, promovirati in razvijati kritično mišljenje pri otrocih, mladih in odraslih s pomočjo argumentacije in komunikacijskih veščin. Društvo podpira neformalno izobraževanje, zagotavlja inovativne in dostopne načine učenja, spodbuja in razvija prostovoljstvo ter mednarodno sodelovanje nevladnih organizacij in drugih institucij ter dviguje raven zavedanja o potrebi po uporabi filozofije v praksi za razvoj civilne družbe. Združenje organizira seminarje, predavanja, konference in javne forume na področju izobraževanja ter razvija odprte izobraževalne vire, priročnike, priročnike in izobraževalne metodologije na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

2021 – 1 – SK01 – KA220-SCH-000034395

This website reflects the views only of the PLATO’s EU project consortium, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Get In Touch

Plato’s EU© All Rights Reserved.

Skip to content