Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
O šoli

Šola za naravoslovne vede in grafiko

Naravoslovna in grafična šola je srednja poklicna šola. Ustanovljena je bila leta 1977 v okviru takratnega Centra za izobraževanje in usmerjeno izobraževanje (COUO) Juraja Barakovića.
Izvajamo štiriletne poklicne programe: kemijski tehnik, okoljevarstveni tehnik, medijski tehnik, grafični urednik-dizajner, oblikovalec spletnih strani.

2021 – 1 – SK01 – KA220-SCH-000034395

This website reflects the views only of the PLATO’s EU project consortium, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Get In Touch

Plato’s EU© All Rights Reserved.

Skip to content