Skip to content Skip to footer
Matej Bel University

O fakulteti

Univerza Mateja Bela je javna univerza, ki je leta 2010 pridobila status univerze in je članica Evropskega združenja univerz. Univerza zagotavlja visokokakovostno univerzitetno in nadaljnje izobraževanje s spodbujanjem ustvarjalnega znanstvenega in umetniškega raziskovanja. Znanje izpopolnjuje ob hkratnem združevanju zahtev znanstvenega razvoja in praktičnih vprašanj.

Univerza ponuja klasično paleto možnosti univerzitetnega izobraževanja na vseh treh stopnjah in oblikah študija na področjih izobraževanja, družbenih vprašanj, gospodarstva, prava, politike, humanistike in naravoslovja, na področju mednarodnih odnosov, gospodarskih specializacij in matematike. Poleg tega ponuja tudi anglofonski in delno frankofonski študij. MBU razvija skupne študijske programe in ima stike z večjimi tujimi univerzami, na katerih imajo študenti možnost opraviti del študija. Zato se diplomanti MBU učinkovito znajdejo na trgu dela ne le doma, temveč tudi v tujini.

Poleg izobraževalnih, znanstvenih in umetniških dejavnosti pomemben del ustvarjalnih dejavnosti MBU predstavljajo temeljne in aplikativne raziskave v sodelovanju z nacionalnimi in mednarodnimi institucijami. Univerza je center raziskovalne odličnosti, znanstveni in razvojni projekti pa se financirajo iz evropskih strukturnih skladov. Poleg tega izvaja vseživljenjsko učenje v različnih tečajih in oblikah Otroške univerze MBU in Univerze za tretje življenjsko obdobje MBU. Nazadnje študentom zagotavlja dovolj priložnosti za različne družabne dejavnosti prek številnih športnih klubov, umetniških skupin in študentskih organizacij, ki delujejo na MBU.

umb_logo_370x265

2021 – 1 – SK01 – KA220-SCH-000034395

This website reflects the views only of the PLATO’s EU project consortium, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Get In Touch

Plato’s EU© All Rights Reserved.

Skip to content