Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Združenie Malá Filozofia

O združení

Mimovládna organizácia zo Zadaru v Chorvátsku, ktorej cieľom je podporovať, propagovať a rozvíjať kritické myslenie u detí, mládeže a dospelých prostredníctvom argumentácie a komunikačných zručností. Združenie podporuje neformálne vzdelávanie, poskytuje inovatívne a dostupné spôsoby vzdelávania, podporuje a rozvíja dobrovoľníctvo a medzinárodnú spoluprácu mimovládnych organizácií a iných inštitúcií a zvyšuje úroveň povedomia o potrebe uplatňovania filozofie v praxi s cieľom rozvíjať občiansku spoločnosť. Združenie organizuje semináre, prednášky, konferencie a verejné fóra v oblasti vzdelávania a vyvíja otvorené vzdelávacie zdroje, príručky, manuály a metodiky vzdelávania na miestnej, národnej a európskej úrovni.

2021 – 1 – SK01 – KA220-SCH-000034395

This website reflects the views only of the PLATO’s EU project consortium, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Get In Touch

Plato’s EU© All Rights Reserved.

Skip to content