Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
O škole

Škola prírodných vied a grafiky

Prírodovedná a grafická škola je stredná odborná škola. Bola založená v roku 1977 v rámci vtedajšieho Centra pre výchovu a orientované vzdelávanie (COUO) Juraja Barakoviča.
Poskytujeme štvorročné odborné študijné programy: chemický technik, environmentálny technik, mediálny technik, grafický redaktor - dizajnér, webdizajnér.

2021 – 1 – SK01 – KA220-SCH-000034395

This website reflects the views only of the PLATO’s EU project consortium, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Get In Touch

Plato’s EU© All Rights Reserved.

Skip to content